Gdzie jest miłosierdzie i delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca.
św. Franciszek z Asyżu


Przez jakiś czas strona nie będzie funkcjonować w związku z jej przeniesieniem na inny serwer.Za co serdecznie przepraszamy.
MODLITWA DO ŚW. FRANCISZKA PDF Drukuj Email

Święty Ojcze Franciszku, który w swym ży­ciu wiernie zachowałeś Ewangelię Pana nasze­go Jezusa Chrystusa, wyjednaj nam łaskę, by­śmy idąc Jego śladami, przez czystość serca osiągnęły wewnętrzną wolność, przez umiłowa­nie ubóstwa oderwały się od dóbr przemijają­cych i umiały w każdej chwili poznawać i wy­pełniać wolę Ojca Niebieskiego. Udziel nam swojej apostolskiej żarliwości, abyśmy przez modlitwy i codzienny trud jak najpełniej uczestniczyły w misyjnych pracach Kościoła. Czuwaj nad wzrostem i pomnożeniem naszej Rodziny, abyśmy przez radosną służbę cierpią­cym, były dla innych zachętą do wstępowania w Twoje ślady. Amen.

 
Nowenna do św. Józefa PDF Drukuj Email

NOWENNA

przed uroczystością świętego Józefa Oblubieńca

Najświętszej Maryi Panny (19.III.)

Święty Józef jest Patronem i Opiekunem naszego Zgromadzenia. W okresie tej nowenny starajmy się w szczególny sposób wpatrywać w postać wielkiego świętego, aby naśladować Jego cnoty oraz życie ukryte i zwyczajne, a tak bardzo Panu Bogu oddane. Nasza Matka Kazimiera w szczególny sposób czciła św. Józefa i polecała Jego opiece sprawy Zgromadzenia.

Dzień 1 (10.III.)

„Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt. 1.16)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, dostojny Patriarcho z rodu Dawida wybrany przez Boga w sposób szczególny i wyjątkowy do współudziału w dziele odkupienia. Doznałeś stąd wiele trudów i cierpień. Błagamy Cię, otaczaj nas swoją opieką, czuwaj nad nami i pomagaj, abyśmy jak najpełniej korzystały z owoców odkupienia. Amen.

Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, módl się za nami.

Święty Józefie, światłości Patriarchów, módl się za nami.


Dzień 2( 11.III.)

„W  szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta w Galilei , zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; Dziewica miała na imię Maryja” (Łk.1, 26-27)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, którego opiece została powierzona Najświętsza Dziewica Maryja. Prosimy Cię, wyjednaj wszystkim, a szczególnie naszemu narodowi, ducha wstrzemięźliwości i czystości, otaczaj swą opieką młodzież, a tych, którzy poświęcili się Bogu wspieraj w wiernym zachowywaniu złożonych ślubów. Amen.

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.

Święty Józefie, opiekunie Dziewic,  módl się za nami.


Dzień 3 (12.III.)

„Po zaślubinach Matki Jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał Jej narazić na zniesławienie, zamierzał potajemnie Ją opuścić. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł doń: „ Józefie, synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Zbudziwszy się ze snu Józef uczynił tak jak mu polecił Anioł Pański.” (Mt. 1, 18-21; 24)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, obdarzony przez Boga mądrością, prawością i dobrocią, który w świetle Bożym rozważałeś sprawę tak dla Ciebie bolesną i działałeś z wielką roztropnością. Błagamy Cię, uproś nam łaskę, byśmy we wszystkich sprawach niezrozumiałych dla nas, umiały zachować równowagę i roztropność. Amen.

Święty Józefie, mężu sprawiedliwy, módl się za nami.

Święty Józefie, mężu wielkiej roztropności, módl się za nami.

 

Dzień 4 (13.III.)

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się i Józef z Galilei do Judei, do miasta  Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego, że miejsca dla nich nie było w gospodzie.” (Łk. 2, 1;3-7)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, który z Woli Bożej uczestniczyłeś w ubóstwie, w jakim Syn Jego chciał się narodzić i spędzić swe ziemskie życie. Błagamy Cię uproś nam łaskę, abyśmy ceniły nasze powołanie ponad wszelkie dobra materialne i rozumiały, że zaszczyt jaki Bóg nam wyświadczył powołując nas do swoje służby, przewyższa wszelkie wartości tej ziemi . Amen.

Święty Józefie, miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Święty Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami.


Dzień 5 (14.III.)

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli Go do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. A oto żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. I za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni. A kiedy rodzice  wnosili Dzieciątko Jezus , aby z nim postąpić według  zwyczaju prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:  „Teraz  Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według słowa Twojego”. A ojciec Jego i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” (Łk. 2,22;25;27-29;33)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, który z miłości ku Bogu doskonale wypełniałeś przepisy prawa. Błagamy Cię, uproś nam łaskę wierności przykazaniom Kościoła świętego i naszym ustawom i łaskę doskonałego posłuszeństwa. Amen.

Święty Józefie, wierny Sługo Boży, módl się za nami.

Święty Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami.


Dzień 6 (15III.)

„ Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto przybili  Mędrcy ze Wschodu , złożyć Mu pokłon. Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi i mówi mu: „ Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci dam znać; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Tej samej nocy Józef wziął Dziecię i Jego Matkę i tej samej nocy udał się do Egiptu, gdzie pozostał aż do śmierci Heroda”. (Mt.2,1-2;13-15)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, który pełen lęku i trwogi musiałeś uchodzić do Egiptu z Jezusem i Maryją. Jakże głębokie było Twoje zrozumienie i natychmiastowe posłuszeństwo Woli  Bożej , skazującej Ciebie i najdroższe Ci istoty na zmęczenie, trudy podróży i niepewną przyszłość. Uproś nam łaskę zrozumienia, że cokolwiek nas w życiu spotyka, zawsze jest wyrazem Woli Bożej. Amen.

Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Święty Józefie, mężu nieustraszony, módl się za nami.


Dzień 7 (16.III.)

„ A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i mówi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już pomarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę
i wrócił do ziemi Izraela”. (Mt. 2,19-21)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, czujny na głos Bożego wezwania. Z całym zaufaniem oddałeś się w ręce Boże, które Cię wiodły drogą cierpienia i doświadczeń. Uproś nam łaskę, abyśmy również oddawały się zawsze z wielkim zaufaniem  w ręce Boga i nawet w ciężkich chwilach życia czerpały radość z wewnętrznego obcowania z Tobą, Jezusem i Maryją. Amen.

Święty Józefie, przykładzie cierpliwości, módl się za nami.

Święty Józefie, umocnienie rodzin, módl się za nami.


Dzień 8 (17.III.)

„ Jego Rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święta Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali  po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając,  że jest w towarzystwie pątników, uszli tak dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział pomiędzy nauczycielami.  Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Widzisz, ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany” (Łk. 2, 41-46 )

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, którego Ojciec niebieski zaszczycił uczestnictwem w ojcowskiej godności względem swego Jednorodzonego Syna i któremu Jezus okazywał posłuszeństwo, miłości szacunek. Z jakże wielką prostotą i zwyczajnością spełniałeś swoje niezwykle obowiązki. Uproś nam łaskę, by nasz stosunek do otoczenia był pełen prostoty, życzliwości
i prawdziwej chrześcijańskiej miłości . Amen

Święty Józefie, głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.


Dzień 9 (18.III.)

„Sam zaś Jezus – gdy zaczynał swą działalność miał lat około trzydziestu. Był jak  mniemano synem Józefa. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowom pełnym wdzięku, które płynęły z ust Jego i mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa”. (Łk. 3,23;4,22)

Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi:

Chwała Ojcu........

Pozdrawiamy Cię święty Józefie, wywyższony przez Boga ponad wszystkich świętych, który wobec ludzi uchodziłeś za ojca Jezusa i wiernie wypełniłeś zlecone Ci zadanie. Błagamy Cię, uproś nam łaski do wiernego i całkowitego wypełnienia zadań wyznaczonych nam przez Boga. Prosimy Cię też, abyś otaczał swą opieką Kościół święty, Ojca świętego, naszych najbliższych i całą ludzkość. Amen.

Święty Józefie, postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Święty Józefie, opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

 
LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU PDF Drukuj Email

Kyrie elejson, Chryste elejson

Kyrie elejson,

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami

Św. Franciszku Seraficki, módl się za nami

Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,

Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,

Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,

Św. Franciszku, piastunie Ran Chrystusowych

Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusa ozdobiony,

Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,

Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,

Św. Franciszku, miłością bliźniego przepeł­niony,

Św. Franciszku, miłośniku pokory

Św. Franciszku, wzorze pokuty,

Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,

Św. Franciszku,  dobrami świata gardzący,

Św. Franciszku,  patryjarcho ubogich,

Św. Franciszku,  żywy przykładzie cnót ewangelicznych,

Św. Franciszku, święty Ojcze nasz,

Baranku Boży , który  gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Franciszku,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu­sowych.

Módlmy się

Boże, któryś niewyczerpane tajemnice krzy­ża licznymi sposobami w błogosławionym Fran­ciszku, Wyznawcy Twoim, okazał, daj nam, pro­simy, abyśmy przykład jego pobożności  naśla­dując, rozmyślaniem Krzyża Pańskiego z własną boleścią pogodzeni byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
NOWENNA O POWOŁANIA DO NASZEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj Email

Przystąpmy z ufnością do Stolicy łaski, abyśmy otrzymały miłosierdzie i znalazły łaskę ku pomocy w potrzebie.

Zdrowaś Maryjo..........

V. Stałaś się Pani ucieczką dla nas.

R. Wspomożycielką w potrzebach i utrapieniach.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, któryś Najświętszą Pannę Matkę Nieustającej Pomocy, uczynił szczególniejszą Patronką Zgromadzenia naszego, wysłuchaj za Jej pośrednictwem, pokornych próśb naszych o liczne i dobre powołania do naszej rodziny zakonnej, abyśmy za łaską Bożą mogły zdobywać dusze bliźnich cierpiących i służyć Tobie Jedynemu Bogu. Przez Chrystusa , Pana naszego. Amen.

Pomnij na nas święty Józefie, Opiekunie dziewic i przez przyczynę Twej modlitwy, bądź nam  pośrednikiem u mniemanego Twego Syna. Zjednaj nam też łaskę, o którą błagamy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, Matkę Tego, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 
MODLITWA DO ŚWIĘTEJ ELŻBIETY PDF Drukuj Email

Święta Elżbieto, Patronko nasza, naucz nas kochać Jezusa w chorych i cierpiących, darzyć każdego człowieka szacunkiem, być dla niego wsparciem w potrzebie. Naucz nas żyć duchem pokory, pokuty i umartwienia, znosić upokorzenia i ludzką niewdzięczność. Święta Elżbieto polecamy ci chorych, którym służymy i  cierpiących, z którymi się spotykamy. Naucz nas pielęgnować ich i nieść im ulgę fizyczną i duchową. Naucz ich żyć w przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym i wypraszaj im potrzebne łaski do dźwigania codziennego Krzyża, nam zaś wypraszaj liczne i dobre powołania, byśmy mogły odpowiedzieć na wezwania potrzebujących w duchu naszego charyzmatu. Święta Elżbieto, polecamy Ci nasze domy. Czuwaj nad ich bezpieczeństwem, aby były spokojnym miejscem naszego uświęcenia. Opiekuj się także naszymi rodzinami, sąsiadami, przyjaciółmi  i mieszkańcami naszego miasta. Amen

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2


Copyright © 2012-2019 Franciszkanki od Cierpiących. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zobacz: Ochrona danych osobowych
Stworzone dzięki Joomla!