Gdzie jest ubóstwo z radością, tam nie ma ani chciwości, ani skąpstwa.
św. Franciszek z Asyżu


Formacja PDF Drukuj Email

Czym jest formacja? W adhortacji Vita consecrata określa się, że głównym celem formacji jest „przygotowanie człowieka do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa w służbie misji” (VC nr 65). Drogą która prowadzi do tego celu jest stopniowe przyswajanie sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu. Jest to pewien proces, który trwa przez całe życie zakonne od postulatu, przez nowicjat, juniorat, śluby wieczyste aż do śmierci. Obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość osoby i Zgromadzenia. Ma prowadzić do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i zakonnej. Formacja zakonna obejmuje to wszystko, co może przyczynić się do ukształtowania osoby w aspekcie życia zakonnego, obejmując poszczególne etapy w duchu ewangelicznym.

"Jeżeli kto chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze codziennie krzyż swój
i postępuje za Mną." ( Łk 9,23)

Postulat- pierwszy etap formacji trwający przynajmniej 6 miesięcy. To czas rozeznawania powołania i zapoznawania się z celem i działalnością zgromadzenia oraz przygotowania się do właściwego podjęcia obowiązków stanu zakonnego.

 

 

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych Mnieście  uczynili" (Mt 25,40)

Nowicjat-jest podstawowym okresem formacji i ma celu ukazanie doskonałości w osobie Jezusa Chrystusa, w którego ślady siostry mają wstępować, pełniąc rady ewangeliczne:czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ma też zachęcać do naśladowania cnót Matki Bożej, by po dwóch latach złożyć profesję czasową.

 

 

" Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli dobre wasze uczynki
i chwalili Ojca waszego,który jest w niebie." ( Mt 5,15 )

Juniorat-  to czas umacniania powołania  i przygotowania do złożenia ślubów wieczystych, do których siostry przygotowują się przez dalszą formację zakonną, duchową, apostolską w służbie cierpiącym, ponawiając śluby przez kolejne pięć lat.

 

" Bądźcie wy doskonali, jak ojciec wasz niebieski jest doskonały."  (Mt 5,48)

Formacja permanentna rozciąga się na całe życie i jest stopniowo realizowana przez dogłębne poznanie przyjętych zobowiązań życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie i prowadzi do wzrostu miłości Boga i bliźniego, aż do najdoskonalszego odbicia w sobie obrazu Chrystusa.

 


Copyright © 2012-2019 Franciszkanki od Cierpiących. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zobacz: Ochrona danych osobowych
Stworzone dzięki Joomla!